2022-2024 Döneminde ATO'nun Yaptığı Basın Açıklamaları

ATO, 2022-2024 yönetim yılı boyunca sağlık sisteminde yaşanan sorunların düzeltilmesi için hem hekimlerin hem halkın sesini düzenlediği açıklamalarla duyurdu.
 

15 Nisan 2022

Dr. Ersin Arslan ve Kaybettiğimiz Sağlık Çalışanları Anıldı

Aramızdan ayrılışının 10.yılında Dr. Ersin Arslan’ın şahsında sağlıkta şiddet nedeniyle kaybettiğimiz hekim ve sağlık çalışanları ATO’da düzenlenen basın açıklamasıyla anıldı. Açıklamayı okuyan ATO Başkanı Dr. Muharrem Baytemür son 20 yılda sağlıkta şiddete sadece öfkeli hasta ve yakınlarının değil, mevcut sağlık sisteminin de sebep olduğunu belirtti.

Sağlıkta şiddetin ulaştığı boyutlara ilişkin bilgileri paylaşan Dr. Baytemür, 2020 yılında 11 bin 942 olan Beyaz Kod bildirim sayısının 2021 yılında 29 bin 826’ya yükseldiğini aktardı. TTB’nin yaptığı ankete göre hekimlerin yüzde 84’ünün meslek hayatlarında en az bir kere fiziksel ve sözlü şiddete uğradığını ve bunların ancak yarısının Beyaz Kod ya da yetkili mercilere bildirimle sonuçlandığını kaydeden Dr. Baytemür bu sebeple Beyaz Kod verilerinin buzdağının görünen kısmı olduğunu belirtti.


 

29 Mayıs 2022

Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin

TTB ve sağlık emek-meslek örgütlerinin çağrısıyla Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce kişi “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” şiarıyla Ankara’yı beyaza boyadı. Anıtpark’taki Beyaz Mitinge sağlık meslek örgütleri, tabip odaları, uzmanlık dernekleri, siyasi parti temsilcileri, hekimler, tıp öğrencileri, sağlık çalışanları ve yurttaşlar katıldı.
 


 

14 Haziran 2022

Sağlıkta Şiddete Karşı Basın Açıklaması

Ankara Mamak’ta görev yapan bir aile hekiminin şiddete uğraması üzerine Ankara Aile Hekimliği Derneği tarafından yapılan açıklamaya sağlık emek meslek örgütleri ve ATO destek verdi. Sağduyu Aile Sağlığı Merkezi önünde toplanan hekimler ve sağlık çalışanları her geçen gün artan şiddeti kınayarak “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin” sloganı attı.
 


 


15 Haziran 2022

G(ö)REV’DEYİZ

Beyaz İtirazımızı Hep Birlikte Dile Getiriyoruz

TTB ve sağlık meslek örgütlerinin; TBMM Genel Kurulu’na sunulan, hekimler ile sağlık çalışanlarının haklarını gasp eden yasa teklifine karşı aldığı G(ö)REV kararıyla ülke genelinde hekimler ve sağlık çalışanları iş bıraktı.

Ankara’da ortak basın açıklaması Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bahçesinde yapıldı. Çok sayıda hekim ve sağlık çalışanının bir araya geldiği açıklamada “Emek Bizim Söz Bizim”, “Susmuyoruz Korkmuyoruz Hiçbir yere Gitmiyoruz” sloganları atıldı.

Açıklamadan önce söz alan ATO Başkanı Dr. Muharrem Baytemür “Yaklaşık 8 aydır Beyaz Yürüyüş, Beyaz Nöbet, Beyaz G(ö)REV’lerle sesimizi duyurmaya çalıştık. Ancak bugün Meclis’e gelen yasaya baktığımızda sesimiz henüz duyulmamış” diye konuştu. Her “müjde” kelimesini duyduklarında içlerine bir korku düştüğünü söyleyen Dr. Baytemür “acaba ne olacak?” diye endişelendiklerini belirtti.
 

Aynı gün TTB ve sağlık meslek örgütleri; TBMM Genel Kurulu’na sunulan, hekimler ile sağlık çalışanlarının haklarını gasp eden yasa teklifine karşı TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya TTB adına Merkez Konsey Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı ve TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, ATO adına Genel Sekreter Dr. Mine Coşkun katıldı.
 


 

07 Temmuz 2022

Şiddete Ölümlere Alışmayacağız!

6 Temmuz 2022 tarihinde Konya Şehir Hastanesi’nde görev esnasında uğradığı silahlı saldırı sonucunda katledilen Dr. Ekrem Karakaya için Türkiye genelinde hekimler ve sağlık çalışanları tek yürek oldu.

TTB yaşanan elim olayın ardından 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde iş bırakma kararı aldı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde ATO’nun çağrısıyla bir araya gelen, sağlık meslek örgütü yöneticileri, üyeleri, hekimler, sağlık çalışanları ve tıp öğrencileri “Üzgünüz, Öfkeliyiz! Sorumlulardan Hesap Soracağız!” dedi.


1 Eylül 2022

Üniversitelerdeki Asistan Hekimler Özlük Hakları için Tek Ses!

Üniversitelerdeki asistan hekimler özlük haklarını savunmak için ülke çapında meslek örgütleriyle birlikte tek ses oldu. ATO Başkanı Dr. Muharrem Baytemür asistan hekimlere destek olmak amacıyla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde yapılan açıklamaya katıldı.

Ortak açıklamayı okuyan  ATO Asistan Hekim Komisyonu üyesi Dr. Volkan Tümer: “Sağlıkta şiddet, nöbet sayılarının azaltılması, nöbet ertesi izin hakkı, tek kalemde yatan ve emekliliğe yansıyan ödemeler gibi taleplerimiz konusunda hala somut ve gerçekçi adımlar atılmamıştır.” dedi.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler ile üniversite hastanelerinde çalışan hekimler arasında 2 kattan daha fazla gelir farkı oluşmasını eleştiren Dr. Tümer “Bu sorunun çözülmemesi halinde üniversitelerin artık tercih edilmeyeceğini ve şu an çalışan hekimlerin de istifa edeceğini tahmin etmek zor değildir” diye konuştu.

30 Eylül 2022

Etlik Şehir Hastanesi Kaosu

ATO ve TTB düzenledikleri basın açıklamasıyla Etlik Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla birlikte Ankara’da sağlık alanında yaşanan belirsizlikleri ortaya koydu. Basın açıklamasını okuyan Dr. Mine Coşkun Etlik Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla birlikte bir kaos ortamı oluştuğunu, her gün yeni bir genelgeyle hastanelerle ilgili kararların değiştiğini vurguladı. Dr.Coşkun, kapatılmayacağı söylenen hastanelerde malzemelerin taşınması, çok sayıda çalışanın Etlik Şehir Hastanesine geçici görevlendirmesinin yapılması ile hastanelerin bir belirsizlik içinde bırakıldığını aktardı.

Şehir hastanesine ilişkin gözlemlerini aktaran Dr. Muharrem Baytemür ”Gördük ki asistan hekimlerin odaları penceresiz, lavabosuz ve tuvaletsiz. Dün bir poliklinik muayene odası gördük ki dışarıyla hiç teması yok. Aslında anlıyoruz ki büyük mekanlar iyi sağlık hizmet demek değil” dedi. Etlik Şehir Hastanesinin eksiklikler içinde açılmasını eleştiren Dr. Baytemür “randevularda da sorunlar yaşanıyor. Bu kaotik tablonun bir an önce sonlanması gerekiyor. Becerebilecekler mi emin değilim. Türkiye’de sağlık hizmetleri yönetilemiyor.” sözlerini kaydetti.

19 Ekim 2022

Muayenehane Hekimlerinin Serbest Çalışma Hakkı Kısıtlanamaz!

Muayenehane hekimlerinin çalışma koşullarını kısıtlayan 6 Ekim 2022 tarihli Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin yayımlanması üzerine ATO, muayenehane hekimlerinin mesleklerinin icrasına engel olan düzenlemeye karşı harekete geçti. Yönetmeliğin çıktığı gün ATO Avukatları konu ile ilgili bir bilgi notu yayımlayarak muayenehane hekimlerini bilgilendirdi.

19 Ekim 2022’de konu ile ilgili geniş katılımlı bir basın açıklaması düzenlendi. Açıklamada yaklaşık 7 bin muayenehaneyi kapatma operasyonu sayılabilecek düzenlemenin hasta mahremiyeti ve hekim seçme hakkını da ihlal edeceği vurgulandı. Hem hekimleri hem hastaları mağdur edecek düzenlemenin Anayasa ve yasalara aykırı olduğu dile getirildi.

Yönetmeliğin yaratacağı mağduriyetlere karşı yapılabileceklere dair 13 Aralık 2022 günü ATO Hukuk Bürosu Avukatı Ayşegül Bulut’un katıldığı çevrim içi toplantı düzenlendi.  

Hekim örgütü ve muayenehane hekimlerinden gelen tepkiler üzerine 7 Ocak 2023’te yönetmelikte değişiklik yapıldı. Ancak ikinci yönetmelik de 6 Ekim tarihli yönetmelikten çok farklı değildi. 10 Ocak’ta ATO Hukuk Bürosu avukatları 7 Ocak tarihli yönetmeliğe ilişkin bilgi notunu hekimler ve kamuoyu ile paylaştı.

17 Ocak 2023 günü ATO, TTB yöneticileri ile muayenehane hekimlerinin katılımıyla düzenlediği basın açıklamasında muayenehane hekimlerinin ve hastaların yönetmeliğin yayımlanmasıyla birlikte uğradıkları mağduriyeti kamuoyuna duyurdu.
 

Muayenehanesi olan hekimlerin serbest çalışma hakkını engellemeye yönelik düzenlemeye karşı itirazlar bir kez de Sağlık Bakanlığının önünde dile getirildi. 26 Ocak Perşembe günü ATO Başkanı Dr. Muharrem Baytemür, Genel Sekreter Dr. Mine Coşkun, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Onur Erden, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut ve muayenehane hekimlerinin katıldığı basın açıklamasında yönetmeliği protesto eden hekimler önlük ve eldivenlerini Bakanlık önüne bıraktı.

 

10 Kasım 2022

Dr. Sami Ulus EAH’nin Durumu

ATO ve TTB düzenledikleri basın açıklamasıyla Etlik Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla statüsü değiştirilerek belirsizlik içinde bırakılan Dr. Sami Ulus Hastanesinde sağlık hizmetinde ve uzmanlık eğitiminde yaşanan sorunlara dikkat çekti.  

 

 

15 Kasım 2022

Terörü Lanetliyor Yaşamı Savunuyoruz

İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2002’de yaşanan terör saldırısı üzerine ATO, DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu ve Ankara Dişhekimleri Odası yaptığı ortak basın açıklamasıyla terörü lanetlendiler.

 

 

18 Kasım 2022

ATO Asistanların Yanında

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde maaş ödemeleri konusunda sorunlar yaşayan asistan hekimlerin mücadelesine ATO destek verdi. Asistan hekimlerin 18 Kasım 2022’de düzenledikleri ilk basın açıklamasına katılan ATO Başkanı Dr. Muharrem Baytemür vakıf üniversitesinde çalışan asistan hekimlerin kamu üniversiteleri ve Bakanlığa bağlı hastanelerde çalışan asistan hekimlerden daha düşük maaş aldıklarını, devletin güvencesiyle bu eşitsizliğin giderilmesi gerektiğini belirtti.

Üniversitede ödemelerle ilgili sorunların çözülmemesi üzerine 26 Aralık 2022’de hastane önünde ikinci bir açıklama yapıldı. Açıklamada ATO Başkanı Dr. Muharrem Baytemür, Ufuk Üniversitesinde yaşanan mali darboğazın kamusal sağlık hizmeti vermeleri sebebiyle Sağlık Bakanlığı’nın, YÖK’ün ve diğer yönetenlerin de sorumluluğu altında olduğunu ifade etti.

 

 

13 Aralık 2022

Geleceğimize, Halkın Sağlık Hakkına ve Meslek Örgütümüze Sahip Çıkıyoruz

TTB ve ATO,  TTB’ye yönelik baskı sürecine karşı “Geleceğimize, halkın sağlık hakkına ve meslek örgütümüze sahip çıkıyoruz” başlıklı basın toplantısı düzenledi.
Açıklamadan önce söz alan Dr. Muharrem Baytemür, hükümetin TTB yasasını değiştirme girişimini eleştirerek “Bizimle ilgili bir yasa değişikliği düşünülüyor ancak TTB’den, tabip odalarından ya da hekimlerden herhangi bir görüş alınmıyor.” diye konuştu. Tarihin hiçbir döneminde TTB’nin böyle bir olay yaşamadığını vurgulayan Dr. Baytemür “12 Eylül’de de ciddi şekilde değişiklik yapıldı. Keza 2006’da da yapıldı ancak en azından bir istişare vardı” dedi.

Basın açıklamasını okuyan Dr. Mine Coşkun geçmişten bugüne TTB’nin çoğu kez iktidarların hedefinde olduğunu söyleyerek “COVID-19 salgınında olduğu gibi bilimsel bilgiyi her zaman, şeffaf bir şekilde toplumla paylaşmamız, hekimlerin yaşadığı şiddete ve mobbinge karşı sesimizi yükseltmemiz, hekimlerin emeğini ve sözünü meydanlara taşımamız, insanca yaşama ve çalışma koşullarını savunmamız ve sağlıkta yaratılan çöküşü gün yüzüne çıkarmamızın iktidarın bizleri hedef almasında asıl nedenlerden olduğunu, hem hekimler hem de kamuoyu açıkça görmektedir.” diye konuştu.


01 Şubat 2023

Hastaneler Halkındır, Kapatılamaz!

ATO’nun da bileşeni olduğu Hastanemi Açın Platformu, yıkılacağı söylenen Dışkapı Hastanesi’nden seslendi: Hastaneler halkındır, kapatılamaz! Açıklamadan önce söz alan ATO Başkanı Dr. Muharrem Baytemür Etlik Şehir Hastanesinin açılmasından sonra kapatılmayacağı Bakan tarafından ilan edilen ancak fiilen kapatılan 5 hastaneden biri olan Dışkapı Hastanesi’nde olduklarını belirterek “Ankara tarihinin önemli hastanelerinden bir tanesi. Seçime 3 ay kalmışken böyle önemli kararların alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Yoksul halkın faydalandığı hastanelerin kapatılmaması için bir çabanın içindeyiz.” dedi.

HAP 12 Nisan 2023 tarihinde de Ankara’daki hastanelerin “yıkım” ihalelerine dikkat çektiği basın açıklamasını Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde gerçekleştirildi.

 


 

17 Nisan 2023

Sağlıkta şiddet sona Ersin!

TTB tarafından “Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü” ilan edilen Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümü 17 Nisan’da Ankara sağlık emek ve meslek örgütleri şiddetin sona ermesi çağrısı yaptı.
 

27 Temmuz 2023

Dr. Ayşe Uğurlu Yalnız Değildir

ATO yönetim kurulu üyesiyken katılmış olduğu bir açıklama nedeniyle Dr. Ayşe Uğurlu hakkında soruşturma açılarak, açığa alındı. Hakkında verilen hukuksuz karar nedeniyle ATO’da düzenlenen basın açıklamasında konuşan Dr. Uğurlu şiddetin, doğa talanının, kadın cinayetlerinin, çocuk istismarının arttığı, herkesin yoksullaştığı bir dönemde gündemin böyle bir soruşturma değil, bunlar olması gerektiğini belirtti. Süreç içinde sağlık meslek örgütleri ve insan hakları örgütlerinin de yalnız bırakmadığı Dr. Uğurlu savcının verdiği takipsizlik kararı ile görevine döndü

 

15 Ağustos 2023

Ulucanlar Göz Hastanesi Kapatılamaz!

Hastanemi Açın Platformu en prestijli göz hastanelerinden biri olan Ulucanlar Göz EAH’nin kapatılarak çok az bölüm ve hekimin yer aldığı Mevki Hastanesi’ne taşınma kararına karşı basın açıklaması düzenledi. Hastane önünde gerçekleştirilen açıklamaya platform bileşenleri, hekimler, hastane çalışanları, hastalar ve milletvekilleri katıldı.

 

 

02 Ekim 2023

Şiddet Olmasaydı Dr. Fikret Yaşayacaktı

TTB ve Tabip Odaları tarafından tüm illerde 2 Ekim 2018 tarihinde yaşamını yitiren Dr. Fikret Hacıosman’ı anmak amacıyla sağlıkta şiddet konulu basın açıklamaları gerçekleştirdi. Ankara’da ATO ve TTB Merkez Konseyi’nin katılımıyla düzenlenen basın açıklamasında ATO Genel Sekreteri Dr. Mine Coşkun, Sağlık Bakanı’na, “Tüm hekimler/sağlık emekçileri geçim derdi ile boğuşuyor. Günde en az 100 sözlü ve fiziksel şiddetle karşılaştığımız, hekimlerin yüzde 84'ünün en az bir kere şiddete maruz kaldığı çalışma koşullarındayız. Artık canımıza kasteden bu sorunlarımıza karşı sadece tweet atmakla mı yetineceksiniz? Hekimlerin, sağlık emekçilerinin yaşadıkları sorunlar için tek yapabileceğiniz bu mu?” diye seslendi.
 

 

20 Kasım 2023

Dr. Aynur Dağdemir Anıldı

Kadına yönelik şiddet sonucu çalıştığı kurumda 8 yıl önce öldürülen Dr. Aynur Dağdemir, birçok ilde tabip odalarının Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonları tarafından düzenlenen basın toplantıları ile anıldı. Ankara’da düzenlenen basın açıklamasında  TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu üyesi Dr. Ayşe Uğurlu; dünyanın tüm coğrafyalarında insan, hayvan, doğa kırımının sürdüğünü ve şiddetin her türlüsünün birbiriyle ilişkili olduğunu söyledi. Basın açıklamasını okuyan Dr. Güleser Karakoç kadına yönelik şiddet ve kadın hakkı ihlallerinin farklılıklar gösterse de dünyanın tüm bölgelerinde sınır ve sınıf ayrımı olmaksızın devam ettiğini kaydetti.
 31 Ekim 2023

Bir Kişi Daha Eksilmeyeceğiz!

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Elif Zamir Khan’ın yaşamına son vermesi üzerine ATO Tıp Öğrencileri Komisyonu üyeleri, gençlik örgütleri ve öğrenciler arkadaşlarının ölümüne neden olan koşulları protesto etmek için bir basın açıklaması düzenlediler. Açılış konuşmasını yapan ATO Tıp Öğrencileri Komisyonu üyesi Helin Çakır, “Bu intihar biliyoruz ki münferit değil. Son iki haftada 4 üniversite öğrencisi yaşamına son verdi. Bizler tıp fakültesi sıralarında henüz okurken stresten saçlarımızın beyazlamasına, antidepresanlara, geleceksizliğe, güvencesizliğe, barınamamaya mahkum değiliz.”dedi. Elif’in hesabını sormak ve bir kişi daha eksilmemek için toplandıklarını söyleyen Helin Çakır öğrencileri geleceksizlik kıskacına alanların üç maymunu oynamaya devam ettiklerini söyledi.

 

 

27 Aralık 2023

Sağlığın Son Bir Yılı

ATO, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi’nin ortak basın açıklamasında 2023 yılında sağlık alanında yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

ATO’da gerçekleştirilen açıklamada ATO Başkanı Dr. Muharrem Baytemür üzerinden nerdeyse bir yıl geçmesine rağmen deprem bölgesinde sağlık hizmeti sunumunda devam eden aksaklıklara işaret etti. Dr. Baytemür, sağlıkta şiddet, yoksulluk sınırı altında kalan emekli hekim maaşları, birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar, muayene süreleri gibi sağlık sisteminin kronik sorunlarına da vurgu yaptı.  ATO Genel Sekreteri Dr. Mine Coşkun da 2024 yılının; sağlık alanındaki sorunların çözümüne dair meslek odalarının ve sendikaların da sürece dahil edildiği bir yıl olmasını umduğunu belirtti.