Akademisyenler Eşliğinde Sergi Turu

Ankara Tabip Odası’nın Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla Ankara Rahmi M. Koç Müzesi ev sahipliğinde hayata geçirdiği ‘Cebeci Sıhhiye Hattında Tıbbiyeliler’ sergisi için düzenlenen turlarda  katılımcılar sergiyi akademisyenler eşliğinde gezdiler.

 ‘Cebeci Sıhhiye Hattında Tıbbiyeliler’ sergisi için ilk sergi turu 30 Eylül 2023 Cumartesi günü yapıldı. Farklı disiplinlerden katılımcılarla birlikte ATO üyesi hekimlerin de yer aldığı sergi turuna ODTÜ Sosyoloji Bölümünden Öğretim Üyesi Dr. Besim Can Zırh eşlik etti. Dr. Zırh, ATO’nun aile albümlerinden derlediği fotoğraflar üzerinden buluntu fotoğrafların toplumsal ve kültürel araştırmalardaki önemine değindi.

07 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’de hekimler sergiyi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Şahinoğlu’nun rehberliğinde gezdiler. Dr. Şahinoğlu, katılımcılara Cumhuriyet’in ilanından sonra Ankara’da bir tıp fakültesi açma girişimleri ve Ankara Tıp Fakültesinin kuruluş sürecini anlattı.

Aynı gün saat 16.00’da Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonunun asistan hekimlere özel olarak düzenlediği sergi turuna Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önder İlgili ve Araştırma Görevlisi Dr. Sevim Coşkun rehberlik etti. Sergide yer alan fotoğrafların tarihçesini dinleyen asistan hekimler daha sonra Dr. İlgili’nin yönelttiği sorular ile sergilenen fotoğraflar üzerinden geçmiş ve bugün arasında nasıl bir bağ kurduklarını, hekimlik mesleğinin geleceğine ilişkin düşüncelerini paylaştılar.  

ATO Genel Sekreteri Dr. Mine Coşkun’un da yer aldığı turlarda zaman zaman müze ziyaretçileri de anlatılara katıldılar.