Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nden ATO’ya tuhaf yanıt

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aile hekimlerinden kira ve demirbaş malzeme bedeli istenmesine 400’ün üzerinde aile hekimi itiraz etti.
Kira ve demirbaş malzeme bedellerinde “muhtemel hatalara karşı aile hekimlerine itiraz hakkı” tanıyan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, itiraz eden aile hekimlerini ise ‘akılsız’ olarak nitelendirdi. Ankara Tabip Odası (ATO) da aile hekimlerinden kira ve demirbaş malzeme bedeli istenmesinin ardından 20 Eylül 2011 tarihinde Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’ne bir yazı göndererek ASM kira bedelleri hesaplanmasında kullanılan yönteme karşı çıkmıştı.

Hekimler akıl sahibi değil mi?

Ankara İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aksoy, 17 Ekim 2011 tarihinde ATO’ya cevaben gönderdiği yazıda, “…Müdürlüğümüze iletilen tüm itirazlar titizlikle incelenerek gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Kira miktarlarına bakıldığında tespit edilen rakamların son derece makul olduğu akıl sahibi herkes tarafından onaylanacaktır” diyerek tuhaf bir yanıt verdi. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nün ‘akılsız’ bulduğu aile hekimleri halen görevlerinin başında, hastalarına hizmet vermeye devam ediyor. Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü’nün web sitesinde yer alan bilgilere göre 413 itiraz başvurusundan 78’inde kira ücretleri düşürülmüş, beş tane başvuruda, kira ücreti aksine yükseltilmiş. 17 itiraz dilekçesi ise değerlendirmeyi bekliyor.