Bilimin, Aklın ve Bilim İnsanlarının Yanındayız!

Bilim düşmanı ve aşı karşıtı gruplar tarafından hedef haline getirilen ve ölümle tehdit edilen Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’a destek amacıyla Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) ve Ankara Tabip Odası (ATO) tarafından 2 Ağustos 2022 Salı günü saat 12.30’da ATO’da basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Baytemür, Genel Sekreteri Dr. Mine Coşkun ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Uğurlu, ATO Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap katıldı.

Haberin devamını okumak için tıklayınız