"Eris Varyantı Başlığında Erişkin Bağışıklama" Paneli Düzenlendi

Artan vakalar üzerine Ankara Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu ve Pratisyen Hekim Komisyonu, Prof. Dr. Özlem Azap'ın konuşmacı olarak katıldığı, "Eris Varyantı Başlığında Erişkin Bağışıklama" paneli düzenledi. 5 Ekim 2023 Perşembe günü ATO Toplantı Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe hekimler yoğun ilgi gösterdi.