Hekime 854 Milyon Müracaat

Sağlık Bakanlığının yayımladığı Sağlık İstatistikleri Bültenine göre 2022 yılında hekime 800 milyondan fazla müracaat oldu.

Hekim Postası 

Bakanlığın yayımladığı 2022 Sağlık İstatistikleri Bültenine göre 2022 yılında birinci basamak sağlık kurumlarına toplam 340 milyon 713 bin 218 başvuru yapıldı. İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapılan başvuru sayısı ise 513 milyon 615 bin 106.

2022 yılında hekime müracaatın yüzde 39,9’u birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlara, yüzde 60,1’i ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapıldı. Kişi başı hekime müracaat sayısı 10, kişi başı diş hekimine müracaat sayısı 0,62 ve yatak doluluk oranı 58,1 olarak gerçekleşti.

Son üç yıl içinde kamu ve özel sektörde yaşanan sağlık talebindeki patlamanın sonucu olarak 2020 yılında 600 milyon 261 bin 131, 2021 yılında 675 milyon 652 bin 190 olan hekime müracaat sayısı 2022 yılında 854 milyon 328 bin 324’e ulaşmış oldu  

Sağlıkta Dönüşüm Projesinin yıkıcı etkisi

Hekime 800 milyondan fazla müracaat olmasına ilişkin Ankara Tabip Odası yaptığı açıklamada bu sonucun sağlıkta dönüşüm projesinin yıkıcı etkilerini gözler önüne serdiğini belirtti.  

ATO, istatistiksel ortalamaya göre Türkiye’de yurttaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmak amacıyla en az 10 kere bir sağlık kurumuna başvurmasının teşhis ve tedavi süreçlerinin uzamasının bir işareti olduğu gibi, halk sağlığı politikalarının başarısızlığının da kanıtı olduğunu belirtti. 

Sağlık kurumlarına sık başvurunun hekim ve sağlık çalışanlarının iş yükünü artırmasının yanı sıra muayene sürelerinin düşmesine sebep olduğunu belirten ATO, bu sebeplerle tedavi olamayan yurttaşların sisteme yönelik öfkesini sağlık çalışanlarına yönelttiğine işaret etti.